През 2021 г. в България навлизат 3 нови еднотаблеткови терапии за ХИВ

Коста Каракашян

Снимка: Christina Victoria Craft / Unsplash

След май 2021 г. в България се очаква да навлязат три нови еднотаблеткови режима от препоръчителните и алтернативни схеми за първа линия терапия за ХИВ, обявиха онлайн фондация “И” и Център за сексуално здраве CheckPoint Sofia.

Еднотаблетковите режими комбинират нужната терапията в един медикамент. Предимството им е удобството да се приема само една таблетка на ден, което ги прави по-лесни за запомняне и спазване.

В обществената поръчка за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите в страната през 2021 г., Министерството на здравопазването е обявило 26 обособени позиции антиретровирусни медикаменти.

Сред тях присъстват три нови за страната еднотаблеткови терапии: Biktarvy и Dovatо, които са сред препоръчителните режими за първа линия терапия, и Delstrigo, който е сред алтернативните режими за първа линия терапия. 

Предстои подаване на оферти, разглеждането им от комисия и договаряне по всички включени позиции, преди да бъдат поръчани новите терапии. При успешно финализиране на търга, България ще разполага с всички препоръчителни и алтернативни режими за първа линия терапия за ХИВ.

Последвайте Out.bg в Facebook и Instagram за най-новото по темата.

Прочетете още