Над 25% от ЛГБТИ+ младежите в САЩ се определят като небинарни

Коста Каракашян

Снимки: Sharon McCutcheon / UnsplashRODNAE Productions / Pexels

Нов доклад на The Trevor Project в САЩ сочи, че в страната огромен брой ЛГБТИ+ младежи отхвърлят стриктните дефиниции за пол. Над една четвърт (26%) от младежите се определят като небинарни, а 50% от тези, които са заявили, че са небинарни, се определят и като трансджендър.

Публикуван по повод Международния ден на небинарните хора вчера, докладът на The Trevor Project, организация за превенция на самоубийства при ЛГБТИ+ младежи, включва данни от Националното проучване на организацията за психичното здраве на ЛГБТИ+ младежите през 2021 г. В анкетата се включват 35 000 ЛГБТИ+ хора на възраст между 13-24 години от САЩ.

Проучването разсейва често срещаното погрешно схващане, че терминът "небинарен" е конкретна полова идентичност. Небинарността обхваща и други определения, които се противопоставят на бинарния пол.

Въпреки че повечето отговорили (72%) използват “небинарен” като термин без допълнително пояснение, останалата една четвърт респонденти съобщават, че се идентифицират допълнително с етикети като queer (куиър), gender non-conforming, genderfluid (джендърфлуидни), genderqueer (джендъркуиър), androgynous (андрогинни), agender (аджендър), demigirl, demiboy (демисексуални) , genderflux и bigender.

Според Jonah DeChants, изследовател в The Trevor Project, младите хора използват разнообразни езикови средства, за да опишат нюансите на своята полова идентичност извън бинарната конструкция на пола. “Въпреки че със сигурност има припокриване, младежите разбират "трансджендър" и "небинарен" като различни термини за идентичност и не може да се предполага нечия идентичност само въз основа на местоименията, които използва."

Проучването установява също, че повече от половината небинарни респонденти се определят като бисексуални (28%) или пансексуални (27%). Следват куиър (22%), лесбийка (14%), гей (6%) и съмняващ се (2%), а по-малко от 1% се определят като хетеросексуални.

Друго често срещано погрешно схващане е, че всички небинарни хора използват полово неутрални местоимения. Само една трета от анкетираните (33%) съобщават, че използват единствено местоименията “те”. Втората по големина група респонденти (21%) използва комбинации от местоимения като тя/той/те или комбинация от те и неоместоимения. Една пета (20%) от анкетираните използват те/тя, а 16% използват те/той.

5% от респондентите използват единствено неоместоимения или местоимения, различни от той, тя и те. Най-често съобщаваните неоместоимения са Xe/xem. Малък процент от небинарните респонденти съобщават, че използват местоименията “тя” (2%) и “той” (3%).

Докладът установява също, че липсата на уважение към тези местоимения може да се окаже вредна и дори смъртоносна за небинарните младежи. Небинарните хора, които не са имали никой в живота си, който да уважава техните местоимения, са били най-склонни да се опитат да сложат край на живота си през последната година - 27%.

Графиката в проучването показва ясна връзка между зачитането на небинарните местоимения на младежите и риска от самоубийство, като вероятността тези, които са заявили, че всички или повечето хора зачитат местоименията им, да са направили опит за самоубийство е най-малка.

Обратно, небинарните младежи "в преобладаващата си част" казват, че правилното използване на техните местоимения и имена от хората около тях е огромен фактор за тяхното щастие.

"Изключително щастлив съм, когато хората уважават и използват правилните ми местоимения. Тогава мога буквално да се разплача от щастие", казва един от анкетираните.

Друг повод за радост са полово неутралните комплименти. Един от анкетираните изрично назова “thude (портманто от “they” и “dude”) като "нещо, което го кара да се чувства добре с пола си". Връзките и отношенията със семейството, приятелите и партньорите, които уважават тяхната идентичност, са ключови за небинарните хора.

"Като се има предвид, че нещо толкова просто като зачитането на местоименията може да бъде животоспасяващо, трябва да работим за подобряване на обучението и разбирането на трансджендър и небинарните идентичности сред училищата, медицинските заведения и организациите, обслужващи младежи и възрастни", заключи DeChants.

Докладът е важно допълнение към нарастващия брой изследвания, свързани с небинарните хора. Първото по рода си проучване, публикувано през юни, анализира демографските данни на небинарните възрастни, разкривайки, че над 1 милион американци от тази възрастова група се идентифицират като небинарни.

Източник: them / James Factora

Последвайте ни в Facebook и Instagram за още новини.

Споделете вашите новини и истории на spillthetea@out.bg.

Прочетете още