ЛГБТИ+ граждани от всички страни, преброявайте се! Ако можете обаче...

Дилян Ценов

Снимки: Unsplash

На 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. До 17 септември ще бъде отворена онлайн системата и всеки, който живее постоянно в България, може да попълни своята преброителна карта. След тази дата, преброяването ще се извършва на място в жилищата от преброители.

Включи се, защото си важен!” Това е лозунгът на тазгодишното преброяване. Звучи обещаващо. Не така изглеждат нещата обаче след кратък поглед върху образеца на преброителната карта, която всички ще попълваме.

На практика въпросникът на преброяването е съставен така, че  българската ЛГБТИ+ общност в по-голямата си част ще остане извън официалната статистика. Четейки въпросите, оставаме с впечатлението, че за НСИ не съществуват полове, различни от двата биологични пола, нито сексуални ориентации, различни от хетеросексуалната. Естествено следствие на действащите в момента закони, които не признават еднополовите граждански съюзи или бракове, нито полове различни от „мъж” и „жена”. Това обаче не променя факта, че ЛГБТИ+ общността в България (с някои изключения, споменати по-долу) губи още една възможност да заяви присъствието си и да влезе в статистиката, която ще бъде актуална в следващите десет години. И това е проблем.

Въпросът, трябва или не да има въпроси върху сексуалната ориентация и половата идентичност по време на преброяванията е обект на дебат в редица развити страни и малцина са тези, които са го включили във въпросниците си към днешна дата.

Това е така, тъй като в повечето държави сексуалната ориентация се приема като тема, засягаща личния живот на човек, и като такава всеки има право да избере дали да я заявява открито или не. Това означава, че тя не би следвало да стои редом до критерии като гражданство, възраст, професия и други данни. Това е причината например във Франция да действа законова забрана в преброяването да се включват подобни въпроси. Според френското законодателство, подобна мярка би сегментирала населението и в крайна сметка би могла да ощети ЛГБТИ+ общността и определени религиозни общности.

Ако следваме този принцип, можем и да приемем, че зад българската преброителна карта стои някаква логика. Тя обаче изчезва, когато попаднем на секцията с вероизповеданията, която предлага истински букет от религии. Населението има избор между 11 различни опции. Кои обаче са критериите, по които НСИ решава, че вярата трябва да присъства във въпросника, а половата принадлежност или сексуалната ориентация, не, това така и не става ясно.

На първо четене въпросът за вероизповеданието лесно може да бъде пренебрегнат и приет за поредния статистически показател. Не така изглеждат нещата обаче, когато отворим Закона за вероизповеданията. Там виждаме, че от въпросната секция в преброителната карта произлиза един интересен „детайл”. Според чл. 28 от закона: "Държавата предоставя на Българската православна църква - Българска патриаршия, и регистрираните вероизповедания държавна субсидия на базата на резултатите от самоопределилите се лица към съответното вероизповедание при преброяването на населението по данни на Националния статистически институт."

Накратко, религиозните общности у нас ще имат право на субсидия на база на събраните данни в следващите десет години, а ЛГБТИ+ общността в по-голямата си част дори няма възможност да заяви присъствието си.

От тази ситуация произтича и другият резонен въпрос, по който институциите мълчат: Ако регистрираните вероизповедания могат да получават публични субсидии на база на данните от преброяванията, защо например неправителствените ЛГБТИ+ организации да не могат?

В случая, приоритизирането на една общност пред друга, и обвързването на преброяването с финансирането на религиите, освен остаряла концепция, е и проява на двоен стандарт, който изглежда неадекватно в държава от ЕС в XXI век. И макар на много места все още да се водят дискусии дали трябва да се въведат въпроси за сексуалната ориентация в преброяванията, някои страни вече предприеха такива стъпки.

Такъв е случаят на Канада и Великобритания, които за първи път тази година ще включат въпроси по тези теми. Целта и на двете държави е да се направи моментна снимка на обществото, за да се определят целенасочени политики, насочени към ЛГБТИ+ общностите. За справка, във въпросникът на Великобритания има секция за религията, но тя се попълва само при желание на гражданите (същото важи и за секцията за сексуалната ориентация).

За България подобно мислене в перспектива очевидно е непосилна задача, но една от възможните опции би била да се въведе например поле "не желая да определям" в секцията за пол. Такава обаче няма. На този фон, лозунгът на НСИ, "Включи се, защото си важен!", не просто губи своя смисъл, а звучи цинично.

„Тук сме”... все пак

Макар отделни членове на ЛГБТИ+ общността да няма как да бъдат отчетени в статистиката, съществува алтернатива за тези, които живеят на семейни начала в едно жилище. Инструкции относно тази ситуация могат да бъдат намерени на сайта tuksme2021.bg, създаден от фондация GLAS в рамките на проекта „На ръба на приемането“. Инициативата има за цел да осигури изчерпателна информация на достъпен език, за да могат еднополовите двойки, живеещи на семейни начала, да участват в преброяването.

Необходимо условие за всяка двойка е да живее в общо жилище, който да отговаря на критериите за домакинство.

Важно е да се напомни, че това не са официално регистрирани двойки, тъй като в България няма законодателни актове уреждащи регистрираното партньорство или друга форма на съжителство, извън юридическия брак. Не става ясно за момента и как НСИ ще обработва данните относно тези еднополови двойки и дали те ще бъдат оформени в отделна графа.

Относно еднополовите двойки със сключен брак в чужбина „Тук сме” казва: "Такава хипотеза е напълно възможна, защото има двойки български граждани, сключили брак в чужбина, но живеещи в едно домакинство в България. В тези случаи, те попълват картата като лица, живеещи в брак. При обработка на данните след преброяването, НСИ би трябвало (ще) отброи тези двойки като лица, живеещи в еднополов брак."

Заради всичко това, „Тук сме” призовава еднополовите двойки да се преброят, за да има повече представителност на ЛГБТИ+ общността при вземането на управленски решения в следващите десет години, както на национално, така и на Европейско ниво.

Относно останалите ЛГБТИ+ хора в България, или такива с полова принадлежност извън традиционната... Ами, те дори и да искат, не могат да заявят съществуването си. За сметка на това пък, имат богат списък с вероизповедания. Поне да изберат на коя църква да дарят данъците си...

Последвайте OUT.bg в Facebook и Instagram за още новини.

Споделете вашите новини и истории на spillthetea@out.bg.

Прочетете още