Какво можем да очакваме в група за взаимопомощ

Single Step

Когато преживяваме или сме преживели нещо травмиращо, свързано с нас самите или с взаимодействията с най-близките ни, понякога единственото, което би ни накарало да се почувстваме по-добре, е да споделим с някой, който е преминал през нещо подобно. Когато това споделяне се осъществява в безопасна среда заедно с още хора като нас, тогава говорим за „група за взаимопомощ“. Усещането за подкрепа от „себеподобни“ и фасилитатор, който спомага за спазване на определени граници и правила на комуникация в групата, определено подобрява емоционалното и психично състояние на участниците. А това, което със сигурност е най-съществената ценност на подобни групи, е усещането, че сме част от една общност, че не сме сами.

Фондация Сингъл Степ организира групи за взаимопомощ за ЛГБТ младежи, както и за техни родители. Целта на групите за взаимопомощ е да се създаде приемаща среда за участниците, като самите те носят отговорност за поставяне на правила, но са подпомагани от човек, съпреживял и преминал през подобни етапи на осъзнаване, вътрешни конфликти, отстояване на личната си идентичност и позиция в едно хетеронормативно общество. Фасилитаторът спомага за това ЛГБТ младежите да се чувстват комфортно да споделят личен опит и да търсят информация, като се основава на потребностите на групата, ефективното справяне с актуални предизвикателства и с цел да се развие усещане за сплотеност и свързаност сред участниците.

Подобряването чрез групата се случва благодарение на себеразкриване – на емоции и преживявания; преодоляване на изолацията – осъзнаването, че има и други с подобни проблеми; чрез споделяне на обща стигма, в условия на равнопоставеност и липса на съдене. Примерът на членовете, които към момента успешно са преминали през сходни трудности действа мотивиращо и тъй като идва от „себеподобен“, носи посланието: „И аз мога да се справя”.

Групите на Сингъл Степ се оповават на следните правила:

  • Изслушване! Всеки може да говори, само ако иска, не е задължително.
  • Всякакви чувства са приети. Няма грешни чувства.
  • Държим се с другите така както искаме да се държат с нас.
  • Каквото се споделя в групата, остава в групата. Конфиденциалността е основно правило!
  • Уважение към темата на фокус
  • Уважение към фасилитатора

За повече информация и записване за група за взаимопомощ, посетете фондация Сингъл Степ.

Прочетете още