Каква е разликата между сексуална ориентация и полова идентичност?

Single Step

Сексуалната ориентация е нещо, което осъзнаваме за себе си на сравнително ранна възраст – още при първите пъти, когато „си харесваме“ някого, полът на този човек е от основно значение. Сексуалната ни ориентация се отнася до това, какви са полът и/или външното полово изразяване на хората, към които изпитваме привличане. Тя се определя според това, дали сме привлечени към един пол, няколко пола, или към много различни полове.

От друга страна, половата ни идентичност е почти изцяло вътрешно определение. Тя не зависи от половете на хората, с които имаме романтична връзка, нито пък има нещо общо с половете на хората около нас като цяло. Половата ни идентичност е начинът, по който чувстваме и разбираме собствения си пол – дали сме жена, мъж, и двете или нито едно от тях... Тя е вътрешно, лично усещане, нещо, което ние самите единствени разбираме най-добре.

И така: сексуалната ориентация се отнася до това кого харесваме, а половата идентичост – до това как чувстваме и харесваме себе си.

Прочетете още