#ДаTеглимЧертата: Пол и джендър

Никола Йотов

Снимка: cottonbro / Pexels

Думата „джендър“ в последно време е изключително популярна по света и у нас. На територията на България тази дума навлезна покрай решението на Конституционния съд през 2018 да нарече Истанбулската конвенция „противоконституционна“. По това време борбата с „джендър идеологията“ стана обединител на защитниците на традиционното семейство. Малко по малко тази дума се превърна в обида и синоним на човек от ЛГБТИ+ обществото и изгуби истинското си значение. Днес теглим чертата и обясняваме разликата между „джендър“ и „пол“.

Полът, в смисъла на биологичен пол описва съвкупност от белези, които различават мъжките от женските индивиди. Половите белези могат да бъдат първични, като те до голяма степен се определят от половите хромозоми, и вторични, които се развиват при полово съзряване благодарение на хормоните естроген и тестостерон. С това си понятие, думата „пол“ всъщност описва биологичния пол на човек.

„Джендър“, като дума, е термин взет директно от англиския език (gender) и описва „социалния пол“ на човек. С други думи това е съвкупността от обществено приети норми, правила и поведение, които се приписват на биологичните полове. Всеки един човек има както биологичен, така и социален пол.

Речникът на Genderland допълнително пояснява: "В английския език думата gender все повече замества старата дума за пол – sex – дори в биологичния смисъл. Тя масово се използва в документи, формуляри и дори във всекидневния език. Например gender reveal party означава празненство, на което се съобщава какъв ще е полът на нероденото бебе.“

След като вече имаме представа какво значат двете думи, нека разгледаме възможните връзки между тях. Когато социалният и биологичният пол на един човек съвпадат, то говорим за човек, който е цисджендър (cisgender от англ.), а когато двата не съвпадат говорим за трансджендър (transgender от англ.) човек.

Разбира се, сексуалната ориентация и социалният пол не са директно обвързани. Трансджендър човек може да е хетеросексуален (например човек с мъжки социален и женски биологичен пол, с други думи транс мъж, може да харесва жени и съответно да е хетеросексуален). Също така много хомосексуални мъже и жени са цисджендър.

А защо все пак има хора, които се страхуват от „джендър идеологията“, когато всеки човек има и пол и джендър? Проблемът произлиза от ранните преводи на западни текстове по темата. През 1955 сексологът Джон Мъни (John Money) прави разликата между терминте “sex” (биологичен пол) и „gender” (социален пол). Но тази терминология бива популяризирана едва през 70-те години и то предимно на Запад.

В повечето текстове, които достигат до нас на български и двете думи биват преведени като „пол“ без да се уточнява какъв точно пол. Така се създава впечатлението, че заради влиянието на западните страни, думата „джендър“ трябва да замести вече съществуващата дума „пол“. Двата термина не се изключват взаимно, а всъщност се допълват.

Липсата на информация остава най-голямото оръжие за всяване на масова паника и за това е важно да се образоваме, когато не разбираме. За повече информация прегледайте джобния ни речник на ЛГБТИ+ терминология и речникът на Genderland.

Последвайте Out.bg в Facebook / Instagram.

Прочетете още